ҮЛ ҮЗЭГДЭХ ХОТУУД

$12.99 $0.00 ( / )
Хүн төрөлхтөний утга зохиолын шилдэг өв дурсгал дунд монголчуудын аугаа их түүх, монголчуудын үлдээсэн ул мөр, нөлөөн дор бичигдсэн гайхамшигт туувилууд цөөнгүй. Тэдгээрийн нэг нь Хувилай хааны хураан тохинуулсан агуу их гүрний тухай өгүүлэх эл тууж билээ. Энэ зохиолын хувьд харахуй, сэтгэхүй, төсөөлөхүй, бичихүйн хамгийн яруу жишээ болсон гайхамшигт туурвил мөнөөсөө мөн билээ.
Categories:
Хүн төрөлхтөний утга зохиолын шилдэг өв дурсгал дунд монголчуудын аугаа их түүх, монголчуудын үлдээсэн ул мөр, нөлөөн дор бичигдсэн гайхамшигт туувилууд цөөнгүй. Тэдгээрийн нэг нь Хувилай хааны хураан тохинуулсан агуу их гүрний тухай өгүүлэх эл тууж билээ. Энэ зохиолын хувьд харахуй, сэтгэхүй, төсөөлөхүй, бичихүйн хамгийн яруу жишээ болсон гайхамшигт туурвил мөнөөсөө мөн билээ.
Type: 

book

Vendor: 

Tagtaa Publishing

Weight: 

0.0 lb

Order today:
To receive your package between and

ҮЛ ҮЗЭГДЭХ ХОТУУД

$12.99 $0.00 ( / )