Шөлний Аарц

$6.99 $0.00 ( / )

Хэрэглэх заавар: Шөлтэй хоол болон бусад хоол хүнсэнд тохируулан хэрэглэнэ. 2-3 литр шөлөнд 2-3 ц/х зөв шөлний аарцыг хийх боломжтой. Мөн хэрэглэгч та өөрийн амтлах мэдрэмжээр хоолондоо хийж болно. 

Categories:

Хэрэглэх заавар: Шөлтэй хоол болон бусад хоол хүнсэнд тохируулан хэрэглэнэ. 2-3 литр шөлөнд 2-3 ц/х зөв шөлний аарцыг хийх боломжтой. Мөн хэрэглэгч та өөрийн амтлах мэдрэмжээр хоолондоо хийж болно. 

Type: 

Food

Vendor: 

TESO

Weight: 

0.0 lb

Order today:
To receive your package between and

Шөлний Аарц

$6.99 $0.00 ( / )