ТАМИРДСАН НИЙГЭМ

$12.99 $0.00 ( / )
Солонгос-Германы философич Хан Бён Чолийн “Тамирдсан нийгэм” хэмээх философийн бүтээл. Орчин үеийн буюу одоогийн капиталист нийгмийн эмгэгүүдийн талаар хийсэн шинжилгээ гэж ерөнхийд нь томъёолж болох байх. Өнөөдөр сэтгэл гутрал зэрэг сэтгэцийн эмгэгүүд өмнөх үеэс илүү түгээмэл болсон санагддаг. Чухам энэ бүхний цаана юу байгаа вэ? Орчин үеийн нийгмийн хүн төрөлхтөнд үзүүлж буй нөлөө хийгээд эдгээр нь өмнөх үеийн нийгмээс юугаараа ялгаатай вэ? гэх зэрэг асуудлуудыг хөндсөн
Categories:
Солонгос-Германы философич Хан Бён Чолийн “Тамирдсан нийгэм” хэмээх философийн бүтээл. Орчин үеийн буюу одоогийн капиталист нийгмийн эмгэгүүдийн талаар хийсэн шинжилгээ гэж ерөнхийд нь томъёолж болох байх. Өнөөдөр сэтгэл гутрал зэрэг сэтгэцийн эмгэгүүд өмнөх үеэс илүү түгээмэл болсон санагддаг. Чухам энэ бүхний цаана юу байгаа вэ? Орчин үеийн нийгмийн хүн төрөлхтөнд үзүүлж буй нөлөө хийгээд эдгээр нь өмнөх үеийн нийгмээс юугаараа ялгаатай вэ? гэх зэрэг асуудлуудыг хөндсөн
Type: 

book

Vendor: 

Tagtaa Publishing

Weight: 

0.0 lb

Order today:
To receive your package between and

ТАМИРДСАН НИЙГЭМ

$12.99 $0.00 ( / )