Мангаа кидс - Санах ой хөгжүүлэх картууд

$11.99 $0.00 ( / )
Дөрвөөс дээш насны хүүхдийн тархины санах ой тогтоолтыг зугаатай хөгжилтэй тоглоомын тусламжтайгаар хөгжүүлэх карт юм. Картыг олон янзаар ашиглах боломжтой. Үлгэр ярьж, хүүхдийнхээ хэл яриаг картын тусламжтайгаар хөгжүүлж өгөөрэй. 
Categories:
Дөрвөөс дээш насны хүүхдийн тархины санах ой тогтоолтыг зугаатай хөгжилтэй тоглоомын тусламжтайгаар хөгжүүлэх карт юм. Картыг олон янзаар ашиглах боломжтой. Үлгэр ярьж, хүүхдийнхээ хэл яриаг картын тусламжтайгаар хөгжүүлж өгөөрэй. 
Type: 

kids's books

Vendor: 

MNG Depot

Weight: 

0.0 lb

Order today:
To receive your package between and

Мангаа кидс - Санах ой хөгжүүлэх картууд

$11.99 $0.00 ( / )