Мангаа кидс - Бичихэд бэлтгэх дасгал

$9.99 $0.00 ( / )
Бичихэд бэлтгэх дасгал нь зөв сайхан бичих эхний алхам бол бичихэд бэлтгэх арга барилыг эзэмших явдал бөгөөд цуврал номтой ажилласнаар сургуульд ороход зөв сайхан, гаргацтай бичих суурьтай болно. Бага насны хүүхдийн гарын болон хурууны нарийн булчин хөгжөөгүй чанга байдаг ба номын дасгалуудыг ажилласнаар гарын нарийн булчингууд хөгжиж улмаар уян хатан болно. Ийнхүү бэлтгэгдэх нь хүүхэд нарийн зураасуудыг зурах болоод цаашид цэвэр сайхан бичих суурь болж өгнө.
Categories:
Бичихэд бэлтгэх дасгал нь зөв сайхан бичих эхний алхам бол бичихэд бэлтгэх арга барилыг эзэмших явдал бөгөөд цуврал номтой ажилласнаар сургуульд ороход зөв сайхан, гаргацтай бичих суурьтай болно. Бага насны хүүхдийн гарын болон хурууны нарийн булчин хөгжөөгүй чанга байдаг ба номын дасгалуудыг ажилласнаар гарын нарийн булчингууд хөгжиж улмаар уян хатан болно. Ийнхүү бэлтгэгдэх нь хүүхэд нарийн зураасуудыг зурах болоод цаашид цэвэр сайхан бичих суурь болж өгнө.
Type: 

kids's books

Vendor: 

MNG Depot

Weight: 

0.0 lb

Order today:
To receive your package between and

Мангаа кидс - Бичихэд бэлтгэх дасгал

$9.99 $0.00 ( / )