Эрдмийн тулгуур - Математик

$5.99 $0.00 ( / )

Хүүхдийн зурах, бичих, будах, ажиглан дүгэнх, харьцуулах жигших, тоолох, бодох чадварыг хөгжүүлнэ. 

-Дармал тоо өнгө ялган будна. 

-Цэгийг холбож тоо бичнэ.

-Зааврын дагуу ажиллана. 

Хүүхдийн зурах, бичих, будах, ажиглан дүгэнх, харьцуулах жигших, тоолох, бодох чадварыг хөгжүүлнэ. 

-Дармал тоо өнгө ялган будна. 

-Цэгийг холбож тоо бичнэ.

-Зааврын дагуу ажиллана. 

Type: 

Kid's Books

Vendor: 

Az Khur

Weight: 

0.0 lb

Order today:
To receive your package between and

Эрдмийн тулгуур - Математик

$5.99 $0.00 ( / )