Бөөр хамгаалах цай

$5.99 $10.99 ( / )
Цайны найрлаганд орсон ургамлууд нь

Бөөрний хэвийн үйл ажиллагааг дэмжих,
Бөөрний үрэвсэл намдаах,
Хаван бууруулж, шээс ялгаралтыг дэмжих үйлчилгээ үзүүлдэг.

📌 Бөөрний эмгэгийн үед эмчилгээний явцыг дэмжих зорилгоор эмийн эмчилгээтэй хавсарч хэрэглэнэ.

📌 Бөөр шээсний замын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор бүх насныхан хэрэглэнэ.

📌 Цистит хөдөлсөн үед болон цистит хөдлөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ.

📌 Хүйтэн, сэрүүн, чийглэг орчин, байнгын доргилттой нөхцөлд ажилладаг хүмүүс, бөөрний үрэвсэл, эмгэг үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ.
Categories:
Цайны найрлаганд орсон ургамлууд нь

Бөөрний хэвийн үйл ажиллагааг дэмжих,
Бөөрний үрэвсэл намдаах,
Хаван бууруулж, шээс ялгаралтыг дэмжих үйлчилгээ үзүүлдэг.

📌 Бөөрний эмгэгийн үед эмчилгээний явцыг дэмжих зорилгоор эмийн эмчилгээтэй хавсарч хэрэглэнэ.

📌 Бөөр шээсний замын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор бүх насныхан хэрэглэнэ.

📌 Цистит хөдөлсөн үед болон цистит хөдлөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ.

📌 Хүйтэн, сэрүүн, чийглэг орчин, байнгын доргилттой нөхцөлд ажилладаг хүмүүс, бөөрний үрэвсэл, эмгэг үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ.
Type: 

Food

Vendor: 

Monos

Weight: 

0.0 lb

Order today:
To receive your package between and

Бөөр хамгаалах цай

$5.99 $10.99 ( / )