"Миний Бодол"

$599.00 $0.00 ( / )

Бүтээлийн нэр: Миний Бодол

Зураач, Уран барималч: Б.Очирсүрэн

Хэмжээ: 60 х 40

Материал: Зотон, акрилик

Бүтээсэн он: 2020

"Уран зургууд захиалга баталгаажсанаас хойш агаарын тээврээр 2-4 долоо хоногийн дотор хүргэгдэнэ."

Will begin delivery on
Categories:

Бүтээлийн нэр: Миний Бодол

Зураач, Уран барималч: Б.Очирсүрэн

Хэмжээ: 60 х 40

Материал: Зотон, акрилик

Бүтээсэн он: 2020

"Уран зургууд захиалга баталгаажсанаас хойш агаарын тээврээр 2-4 долоо хоногийн дотор хүргэгдэнэ."

Type: 

Painting

Vendor: 

Arti Cour

Weight: 

0.0 lb

Order today:
To receive your package between and

"Миний Бодол"

$599.00 $0.00 ( / )