Мангаа кидс - Сэтгэхүй хөгжүүлэх дасгал

$9.99 $0.00 ( / )
Сэтгэхүй хөгжүүлэх дасгал хүүхдийн сэтгэхүйг багаас нь хөгжүүлж чадвал түргэн бодох, оюун сэтгэн бодох хурдыг хөгжүүлэх, аливаа зүйлийг хурдан ойлгож, сэтгэх чадварт суралцана. Энэхүү цуврал нь хүүхдийн хийсвэрлэн сэтгэх, төсөөлөх чадварыг хөгжихөд тусална.
Сэтгэхүй хөгжүүлэх дасгал хүүхдийн сэтгэхүйг багаас нь хөгжүүлж чадвал түргэн бодох, оюун сэтгэн бодох хурдыг хөгжүүлэх, аливаа зүйлийг хурдан ойлгож, сэтгэх чадварт суралцана. Энэхүү цуврал нь хүүхдийн хийсвэрлэн сэтгэх, төсөөлөх чадварыг хөгжихөд тусална.
Type: 

kids's books

Vendor: 

MNG Depot

Weight: 

0.0 lb

Order today:
To receive your package between and

Мангаа кидс - Сэтгэхүй хөгжүүлэх дасгал

$9.99 $0.00 ( / )