Мангаа кидс - Санах ой хөгжүүлэх картууд

$11.99 $0.00 ( / )
Дөрвөөс дээш насны хүүхдийн тархины санах ой тогтоолтыг зугаатай хөгжилтэй тоглоомын тусламжтайгаар хөгжүүлэх карт юм. Картыг олон янзаар ашиглах боломжтой. Үлгэр ярьж, хүүхдийнхээ хэл яриаг картын тусламжтайгаар хөгжүүлж өгөөрэй. 
Дөрвөөс дээш насны хүүхдийн тархины санах ой тогтоолтыг зугаатай хөгжилтэй тоглоомын тусламжтайгаар хөгжүүлэх карт юм. Картыг олон янзаар ашиглах боломжтой. Үлгэр ярьж, хүүхдийнхээ хэл яриаг картын тусламжтайгаар хөгжүүлж өгөөрэй. 
Type: 

kids's books

Vendor: 

MNG Depot

Weight: 

0.0 lb

Order today:
To receive your package between and

Мангаа кидс - Санах ой хөгжүүлэх картууд

$11.99 $0.00 ( / )