Мангаа кидс - Анхаарал төвлөрлийн дасгал

$9.99 $0.00 ( / )
Анхаарал төвлөрлийн дасгал хүүхдийг анхаарлаа төвлөрүүлж сургах нь сургуульд орохоос өмнө бэлтгэн дадлагажуулах чухал дадлагын нэгболно. Хүүхдийн анхаарал төвлөрөх чадвар сул байх нь багшийн зааж буй тухайн хичээлийг ойлгохгүй, хоцрогдох сөрөг талтай. Энэхүү цуврал ном нь хүүхдийн анхаарал төвлөрүүлэх үндсэн аргад суралцуулах юм.
Анхаарал төвлөрлийн дасгал хүүхдийг анхаарлаа төвлөрүүлж сургах нь сургуульд орохоос өмнө бэлтгэн дадлагажуулах чухал дадлагын нэгболно. Хүүхдийн анхаарал төвлөрөх чадвар сул байх нь багшийн зааж буй тухайн хичээлийг ойлгохгүй, хоцрогдох сөрөг талтай. Энэхүү цуврал ном нь хүүхдийн анхаарал төвлөрүүлэх үндсэн аргад суралцуулах юм.
Type: 

kids's books

Vendor: 

MNG Depot

Weight: 

0.0 lb

Order today:
To receive your package between and

Мангаа кидс - Анхаарал төвлөрлийн дасгал

$9.99 $0.00 ( / )