Shipping policy

  1. Хэрэглэгчийн захиалгын дүн $150 дээш тохиолдолд барааг үнэ төлбөргүй хүргэж өгнө.
  2. Захиалга Missouri мужаас хүргэгдэнэ.
  3. Хэрэглэгч хүргүүлэх хаяг, холбоо барих утасны дугаараа /маш тодорхой/ үнэн зөв бөглөх үүрэгтэй ба буруу мэдээллээс болж үүдэн гарах зардал, алдагдлыг хэрэглэгч хариуцна. 
  4. Худалдан авалт, хүргэлттэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл буюу tracking number хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн и-мэйл хаяг юмуу утасны дугаар луу илгээгдэнэ.